AKUTBOKEN PODCAST 2020-06

Välkommen till juniavsnittet av AKUTBOKEN podcast. Här är ämnena och artiklarna i detta avsnitt:

Värmeslag

Epstein & Yanovich (2019) Heatstroke. N. Engl. J. Med. 380:2449-2459. PMID: 31216400

Lipman et al. (2019) Wilderness Medical Society Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Treatment of Heat Illness: 2019 Update. Wilderness Environ, Med. 30(4S):S33-S46. PMID: 31221601

Tidpunkt för gastroskopi vid övre GI-blödning

Lau et al. (2020) Timing of Endoscopy for Acute Upper Gastrointestinal Bleeding. N. Engl. J. Med. 382(14):1299-1308. PMID: 32242355

Trombolys vid hjärtstopp orsakat av lungemboli

Javaudin et al. (2019) Thrombolysis During Resuscitation for Out-of-Hospital Cardiac Arrest Caused by Pulmonary Embolism Increases 30-Day Survival: Findings From the French National Cardiac Arrest Registry. Chest 156(6):1167-1175. PMID: 31381884

AKUTBOKEN podcast
AKUTBOKEN PODCAST 2020-06
Loading
/