AKUTBOKEN PODCAST 2020-03

Välkommen till marsavsnittet av AKUTBOKEN podcast. Här är ämnena och artiklarna i detta avsnitt:

Status epilepticus – andra linjens behandling

Kapur et al. (2019) Randomized Trial of Three Anticonvulsant Medications for Status Epilepticus. N Engl J Med 381:2103-2113. PMID: 31774955

Adenosin i en spruta för behandling av SVT

McDowell et al. (2020) Single-syringe Administration of Diluted Adenosine. Acad. Emerg. Med. 27:61-63. PMID: 31665806

Intensivvård för SARS-CoV-2 pneumoni

Yang et al. (2020) Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study. Lancet Respir Med S2213-2600(20)30079-5. PMID: 32105632

AKUTBOKEN podcast
AKUTBOKEN podcast
AKUTBOKEN PODCAST 2020-03
/