AKUTBOKEN PODCAST 2019-05

Välkommen till majavsnittet av AKUTBOKEN podcast. Här är ämnena och artiklarna i detta avsnitt:

Behandling av akut hyperkalemi

Long et al. (2018) Controversies in Management of Hyperkalemia. J Emerg Med. 55:192-205 PMID: 29731287

Peacock et al. (2018) Real World Evidence for Treatment of Hyperkalemia in the Emergency Department (REVEAL-ED) J Emerg Med. 55:741-750. PMID: 30391144

Diagnostik av frakturer i bröst- och ländrygg efter trauma

Vandenberg et al. (2019) Blunt Thoracolumbar-Spine Trauma Evaluation in the Emergency Department: A Meta-Analysis of Diagnostic Accuracy for History, Physical Examination, and Imaging. J Emerg Med. 56:153-165. PMID: 30598296 

Patienter med svimningskänsla jämfört med patienter med syncope

Bastani et al. (2019) Comparison of 30-Day Serious Adverse Clinical Events for Elderly Patients Presenting to the Emergency Department With Near-Syncope Versus Syncope. Ann Emerg Med. 73:274-280 PMID: 30529112

AKUTBOKEN PODCAST 2019-05

 
 
00:00 / 17:22
 
1X
 

AKUTBOKEN PODCAST 2019-04

Välkommen till aprilavsnittet av AKUTBOKEN podcast. Här är ämnena och artiklarna i detta avsnitt:

Nya riktlinjer för transfusion med erytrocytkoncentrat

Sadana et al. (2018) Promoting High-Value Practice by Reducing Unnecessary Transfusions With a Patient Blood Management Program.JAMA Intern Med. 178:116-122. PMID: 29159367

Hypotermi som symtom vid sepsis

Kushimoto et al. (2019) Impact of Body Temperature Abnormalities on the Implementation of Sepsis Bundles and Outcomes in Patients With Severe Sepsis. Crit Care Med. In press. PMID: 30789402

Sundén-Cullberg et al. (2017) Fever in the Emergency Department Predicts Survival of Patients With Severe Sepsis and Septic Shock Admitted to the ICU. Crit Care Med. 45:591-599. PMID: 28141683

Patienter med högt blodtryck på akutmottagningar

Patel et al. (2016) Characteristics and Outcomes of Patients Presenting With Hypertensive Urgency in the Office Setting. JAMA Intern Med. PMID: 27294333

Yang et al. (2018) Overtreatment of Asymptomatic Hypertension-Urgency Is Not an Emergency: A Teachable Moment. JAMA Intern Med. 178(5):704-705. PMID: 29482197

AKUTBOKEN PODCAST 2019-04

 
 
00:00 / 14:49
 
1X
 

AKUTBOKEN PODCAST 2019-03

Välkommen till marsavsnittet av AKUTBOKEN podcast. Här är ämnena och artiklarna i detta avsnitt:

Skador efter hjärtkompressioner

Dunham et al. (2018) Use of whole body CT to detect patterns of CPR-related injuries after sudden cardiac arrest. Eur. Radiol. 28:4122-4127. PMID: 29124382

Observation efter anafylaxi och allergiska reaktioner

Pourmand et al. (2018) Biphasic anaphylaxis: A review of the literature and implications for emergency management. Am. J. Emerg. Med. 36:1480-1485. PMID: 29759531

Grunau et al. (2014) Incidence of clinically important biphasic reactions in emergency department patients with allergic reactions or anaphylaxis.
Ann. Emerg. Med. 63:736-744. PMID: 24239340

Högflödesgrimma för behandling av akut andningssvikt

Doshi et al. (2018) High-Velocity Nasal Insufflation in the Treatment of Respiratory Failure: A Randomized Clinical Trial. Ann. Emerg. Med. 72(1):73-83. PMID: 29310868AKUTBOKEN PODCAST 2019-03

 
 
00:00 / 15:04
 
1X
 

AKUTBOKEN PODCAST 2019-02

Välkommen till februariavsnittet av AKUTBOKEN podcast. Här är ämnena och artiklarna i detta avsnitt:

Nervblockader vid höftfraktur

Steenberg & Møller (2018) Systematic review of the effects of fascia iliaca compartment block on hip fracture patients before operation. Br J Anaesth 120(6):1368-1380. PMID: 29793602

Guay et al. (2017) Peripheral nerve blocks for hip fractures. Cochrane 11;5:CD001159. PMID: 28494088

Video – ultraljudsledd fascia iliaca blockad

Dränstorlek vid behandling av pneumothorax

Chang et al. (2018) A Systematic Review and Meta-Analysis Comparing Pigtail Catheter and Chest Tube as the Initial Treatment for Pneumothorax. Chest 153:1201-1212. PMID: 29452099 

Isopropanol mot illamående

April et al. (2018) Aromatherapy Versus Oral Ondansetron for Antiemetic Therapy Among Adult Emergency Department Patients: A Randomized Controlled Trial. Ann Emerg Med. 72(2):184-193. PMID: 29463461

AKUTBOKEN PODCAST 2019-02

 
 
00:00 / 15:29
 
1X
 

AKUTBOKEN PODCAST 2019-01

Välkommen till januariavsnittet av AKUTBOKEN podcast. Här är ämnena och artiklarna i detta avsnitt:

Njurskada av röntgenkontrast

Hinson et al. (2017) Risk of acute kidney injury after intravenous contrast media administration. Annals Emerg Med. 69:577-586. PMID: 28131489

Aycock et al. (2018) Acute kidney injury after computed tomography: A meta-analysis. Annals Emerg Med 71: 44-53. PMID: 28811122

Adrenalinbehandling vid hjärtstopp

Perkins et al. (2018) A randomized trial of epinephrine in out-of-hospital cardiac arrest. N Engl J Med 379:711-721. PMID: 30021076

Tid till antibiotika vid behandling av sepsis

Seymore et al. (2017) Time to treatment och mortality during mandated emergency care for sepsis. N Engl J Med 376:2235-2244. PMID: 28528569

AKUTBOKEN PODCAST 2019-01

 
 
00:00 / 14:14
 
1X
 

AKUTBOKEN PODCAST 2018-12

Välkommen till decemberavsnittet av AKUTBOKEN podcast. Här är ämnena och artiklarna i detta avsnitt:

Val av nål vid lumbalpunktion

Nath et al. (2018) Atraumatic versus conventional lumbar puncture needles: a systematic review and meta-analysis. Lancet 391: 1197–204. PMID: 29223694

Vilka hjärtstoppspatienter bör genomgå akut PCI efter ROSC? 

Wester et al. (2018) Coronary angiographic findings and outcomes in patients with sudden cardiac arrest without ST-elevation myocardial nfarction: A SWEDEHEART study. Resuscitation 126:172-178. PMID: 29410284

Risker med hyperoxemi vid syrgasbehandling

Chu et al. (2018) Mortality and morbidity in acutely ill adults treated with
liberal versus conservative oxygen therapy (IOTA): a systematic review and meta-analysis. Lancet 391: 1693–705. PMID: 29726345

AKUTBOKEN PODCAST 2018-12

 
 
00:00 / 14:34
 
1X
 

AKUTBOKEN PODCAST 2018-11

Välkommen till novemberavsnittet av AKUTBOKEN podcast. Här är ämnena och artiklarna i detta avsnitt:

Modifierad Valsalva för behandling av SVT

Çorbacıoğlu et al. (2017) Comparing the success rates of standard and modified Valsalva maneuvers to terminate PSVT.  Am J Emerg Med. (11):1662-1665. PMID: 28552271

Film som visar modifierad Valsalva 

Tranexamsyra (Cyklokapron) vid livshotande blödning

Gayet-Ageron et al. (2018) Effect of treatment delay on the effectiveness and safety of antifibrinolytics in acute severe haemorrhage: a meta-analysis of individual patient-level data from 40 138 bleeding patients. Lancet 391:125-132. PMID: 29126600

PERC vid låg risk för lungemboli

Freund et al. (2018) Effect of the Pulmonary Embolism Rule-Out Criteria on Subsequent Thromboembolic Events Among Low-Risk Emergency Department Patients: The PROPER Randomized Clinical Trial. JAMA. 319:559-566. PMID: 29450523

AKUTBOKEN PODCAST 2018-11

 
 
00:00 / 14:34
 
1X
 

AKUTBOKEN PODCAST 2018-00

Välkommen till AKUTBOKEN podcast som jag lanserar nu i november. Här kommer vi att i ett nytt avsnitt varje månad gå igenom tre olika områden inom akutmedicin med utgångspunkt från kliniskt relevanta artiklar som publicerats under senaste året.

Du hittar podcasten på www.akutboken.se samt på Itunes och ACast.

Podcast-feed: https://akutboken.se/feed/podcast

AKUTBOKEN PODCAST 2018-00

 
 
00:00 / 0:53
 
1X