AKUTBOKEN – en bok i fickformat (A6 format) om handläggning av akuta sjukdomstillstånd hos vuxna patienter. I boken finns handläggningstips, läkemedelsdoser samt diagnos- och behandlingsriktlinjer. Boken omfattar medicin, kirurgi, ortopedi, urologi och flera andra områden inom akutsjukvård.

Upplagan av AKUTBOKEN 2021 är helt uppdaterad samt innehåller nya kapitel och avsnitt om bl.a. covid-19, ögonsjukdomar och ögonskador, sinustrombos, sexuellt överförda infektioner, förfrysningsskador, venös trombosprofylax, antikoagulation vid mekanisk hjärtklaff, orosanmälan barn och nya läkemedelsdoseringstabeller mm.

Boken är skriven av Magnus Johansson som är specialist i internmedicin och har mångårig erfarenhet av arbete på akutmottagningar. Har har bl.a. varit verksamhetschef för akutverksamheten vid Karolinska Huddinge och är tidigare medförfattare till SLLs behandlingsprogram “Akut internmedicin”.

AKUTBOKEN 2021 är utgiven i november 2020.