AKUTBOKEN – en bok i fickformat (A6 format) om handläggning av akuta sjukdomstillstånd hos vuxna patienter. I boken finns handläggningstips, läkemedelsdoser samt diagnos- och behandlingsriktlinjer. Boken omfattar medicin, kirurgi, ortopedi, urologi och flera andra områden inom akutsjukvård.

Nya upplagan av AKUTBOKEN 2020 är helt uppdaterad och innehåller 20 nya kapitel och avsnitt om bl.a.
– ABCDE
– Njursvikt
– Tandskador
– Kompartmentsyndrom
– Rhabdomyolys
– LPT
– LVM
– Alkoholabstinens
– Opioid-doskonvertering
– Drunkning
– Mononukleos
– Epiglottit
– Vestibularisnevrit
– BPPV
– Diabetsfot
– HUS/TTP
– Fasta

Boken är skriven av Magnus Johansson som är specialist i internmedicin och har mångårig erfarenhet av arbete på akutmottagningar. Har har bl.a. varit verksamhetschef för akutverksamheten vid Karolinska Huddinge och är tidigare medförfattare till SLLs behandlingsprogram “Akut internmedicin”. Boken är utgiven oktober 2019.

Omdömen om AKUTBOKEN 2020:
LinkedIn